Invald i förbundsstyrelsen

Vår ordförande Daniel Hansson valdes i år in i svenska kickboxningsförbundets styrelse. Vi ser fram emot större insikt i förbundets arbete och förhoppningsvis ett effektivare och ännu hårdare arbete med att bidra till ett växande kickboxningssverige!

danielweb2.jpg