Ringbygget är i full gång!

Johan och Niklas är i full gång för att röjja inför montering av boxningsringen! 

null

null