Gradering i Kickboxning

Östersunds kampsportsförening följer en personifierad utveckling utifrån Svenska kickboxningsförbundets rekommendation kring graderingar.

Hos oss kan du gradera upp till och med brunt bälte. Svart bälte graderas endast av Svenska kickboxningsförbundets graderingskommitè.

Normalt hålls en gradering i slutet av varje termin. Examinator är vår mästargraderade Daniel Hansson.

Gradordning enligt följande:

Grad 1: Gult 

Grad 2: Orange

Grad 3: Rött

Grad 4: Grönt

Grad 5: Blått

Grad 6: Lila

Grad 7: Brunt

Svart bälte, förbundsgradering